Instytut Inżynierii Materiałowej

Udział studentów w szkoleniu o repozytoriach naukowych dotyczących BHP i ergonomii pracy

Studenci III roku kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, w styczniu 2020 roku, brali udział w specjalistycznym szkoleniu o polskich i zagranicznych bazach danych. Repozytoria naukowe oraz zasoby akademickie Open Access obejmowały literaturę, normy prawne oraz środki badawczo-techniczne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Szkolenie odbyło się w Bibliotece UKW, pod kierukiem mgr. Macieja Weryho oraz mgr Małgorzaty Zmitrowicz. Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Zmitrowicz za interesującą i czytelną prezentację elektronicznych źródeł informacji niezbędnych do napisania pracy inżynierskiej.