Instytut Inżynierii Materiałowej

Zebranie organizacyjne I roku BHP

Zebranie studentów I roku kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy z opiekunem rocznika oraz Dyrekcją Instytutu Inżynierii Materiałowej  odbędzie się dnia 19.10.2020 roku o godzinie 10.00 w sali nr 27, Budynek główny, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30.