Instytut Inżynierii Materiałowej

Zebranie organizacyjne I roku ITI

Zebranie studentów I roku kierunku: Inżynieria Techniczno-Informatyczna z opiekunem rocznika oraz Dyrekcją Instytutu Inżynierii Materiałowej odbędzie się dnia 19.10.2020 roku o godzinie 11.30 w sali nr 27, Budynek główny, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30.