Instytut Inżynierii Materiałowej

Funkcjonowanie sekretariatu Instytutu

Sekretariat Instytut Inżynierii Materiałowej w poniedziałki i piątki w godzinach 7.30-14.30 pracuje w formie zdalnej. Kontakt odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:

  1. e-maila insttech@ukw.edu.pl
  2. MS Teams bijak@ukw.edu.pl.