Instytut Inżynierii Materiałowej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2020/2021

Harmonogram egzaminów w sesji letniej na kierunkach prowadzonych przez Instytut Inżynierii Materiałowej został zatwierdzony przez Samorząd Studencki UKW.