Instytut Inżynierii Materiałowej

Opiekunowie studentów

Inżynieria Bezpieczeństwa

II rok opiekun: dr inż. Marcin Borowicz
III rok opiekun: dr Małgorzata Schneider

Inżynieria Materiałowa - I stopień

I rok opiekun: mgr Alona Pawłowska
II rok opiekun: dr inż. Bartłomiej Jagodziński

Inżynieria Materiałowa - II stopień

I rok opiekun: mgr Piotr Augustyn

Inżynieria Techniczno-Informatyczna - I stopień

I rok opiekun: mgr inż. Małgorzata Łazarska
II rok opiekun: dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof.uczelni
III rok opiekun: dr Maciej Wilczyński

Inżynieria Techniczno-Informatyczna - II stopień

II rok opiekun: dr hab. Marek Kociszewski

Bezpieczeństwo i Hiegiena Pracy

I rok opiekun: dr Iwona Filipowicz
II rok opiekun: dr inż. Joanna Liszkowska
III rok opiekun: dr Zbigniew Dziamski
IV rok opiekun: dr inż. Mariusz Winiecki