Instytut Inżynierii Materiałowej

Pracownicy Instytutu Inżynierii Materiałowej

KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Obszar badawczy: Metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych

KATEDRA CHEMII I TECHNOLOGII POLIURETANÓW

Obszar badawczy: Modyfikacje chemiczne tworzyw poliuretanowych surowcami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych.

KATEDRA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I BIOMATERIAŁÓW

Obszar badawczy: badania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów dokostnych.

ZAKŁAD DYDAKTYKI