Instytut Inżynierii Materiałowej

Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Materiałowej

Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni (paciorek@ukw.edu.pl)

 1. Dyrektor Instytutu.
  Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni (kmm@ukw.edu.pl)
 1. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia.
  Dr Zbigniew Dziamski (dziamski@ukw.edu.pl)
 1. Kierownicy Katedr.
  Dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni – kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Polimerowych (prytlewski@ukw.edu.pl)
  Dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni – kierownik Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów (paciorek@ukw.edu.pl)
  Dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni – kierownik Katedry Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów (gozdecki@ukw.edu.pl)
 1. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni
  Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni (m.stepczynska@ukw.edu.pl)
  Dr hab. Ryszard Uklejewski, dr n.med. prof. uczelni (uklejew@ukw.edu.pl)
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  Dr inż. Tomasz Karasiewicz (tomakara@ukw.edu.pl)
 1. Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  Inż. Włodzimierz Engelgardt (wloengel@ukw.edu.pl)
 1. Przedstawiciel studentów
  Adam Kwiatkowski (adam.kwiatkowski@student.ukw.edu.pl lub adamkwiatkowski_21@o2.pl)