Instytut Inżynierii Materiałowej

Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Materiałowej

Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof.uczelni

 1. Dyrektor Instytutu.
 • Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni
 1. Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia.
 • Dr Zbigniew Dziamski
 1. Kierownicy Katedr.
 • Dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni – kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Polimerowych
 • Dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni – kierownik Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów
 • Dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni – kierownik Katedry Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów
 1. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni
 • Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż.Bohdan Tsizh
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • Dr inż. Marcin Borowicz
 1. Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Inż. Włodzimierz Engelgardt
 1. Przedstawiciel studentów
 • Mariusz Radelski