Instytut Inżynierii Materiałowej

Rekrutacja

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I stopnia)

Inżynieria techniczno-informatyczna (studia I i II stopnia)

Inżynieria bezpieczeństwa (studia I stopnia)

Inżynieria materiałowa (studia I i II stopnia)