Wydział Inżynierii Materiałowej

Srebrny medal KIDE 2022 dla naukowców z naszego Wydziału

Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2022 (Kaohsiung, Tajwan), które odbyły się w dniach 1-3 grudnia zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania tworzone przez naukowców z naszego Uniwersytetu. Wynalazki nagrodzono medalami i wyróżnieniami specjalnymi.

Wśród nagrodzonych znalazł się Zespół badawczy z Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów w składzie: mgr inż. Marek Isbrandt, dr inż. Marcin Borowicz, dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni; mgr Paweł Sander, który za wynalazek pt. “Zastosowanie biopoliolu na bazie tłoczonego na zimno oleju lnianego do syntezy elastycznych pianek poliuretanowych dedykowanych przemysłowi meblarskiemu i tapicerskiemu ” otrzymał srebrny medal.

Organizatorem targów jest Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA).

Udział naukowców w Targach KIDE 2022 dofinansowany został z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15.