Wydział Inżynierii Materiałowej

Nowy kierunek na WIM: Inżynieria biokompozytów i biomateriałów

               Obserwując jak dynamicznie zmienia się otaczający nas świat trudno nie dostrzec realnej potrzeby tworzenia nowych materiałów i technologii. Kształtowanie właściwości użytkowych takich materiałów, wymaga świadomego często proekologicznego i interdyscyplinarnego podejścia, w tym znajomości środowiska jego pracy oraz wzajemnych oddziaływań. Na zapotrzebowanie to odpowiada program kształcenia na naszym nowym kierunku inżynieria biokompozytów i biomateriałów czego odzwierciedleniem są treści, które odnoszą się do takich dyscyplin jak inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna czy nauki biologiczne. Nasz przyszły absolwent w tym świetle jawi się nie tylko jako inżynier specjalizujący się w zakresie projektowania, wytwarzania i modyfikacji materiałów (biokompozytów i biomateriałów), ale też jako potrafiący antycypować potrzeby przyszłości kreator nowatorskich rozwiązań w tym obszarze.

              Nowoczesny inżynier, to nie tylko wykwalifikowany specjalista w klasycznych obszarach nauk techniczno-inżynieryjnych, ale przede wszystkim potrafiący odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne poszukiwacz i twórca nowatorskich rozwiązań. W obszarze nowych materiałów i technologii taki inżynier kreując i kształtując ich właściwości potrafi w sposób świadomy stosować w rozwiązywaniu problemów podejście interdyscyplinarne i proekologiczne.

                Studiując na tym nowym i unikalnym w skali kraju kierunku zostaniesz inżynierem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu nauk techniczno-inżynieryjnych spójnie i świadomie integrującym je z niezbędną wiedzą z zakresu nauk medycznych i biologicznych. W szczególności zgłębisz problematykę związaną z biokompozytami, w zakresie ich projektowania, wytwarzania, modyfikacji, metod badań i recyklingu, i biomateriałami stosowanymi w różnych dziedzinach medycyny (np.: ortopedii czy stomatologii), w tym także oceną ich biozgodności. Kształtując właściwości użytkowe tych materiałów pod kątem swoistych cech wynikających z ich środowiska pracy będziesz mógł kreować nowatorskie rozwiązania dla wielorakich zastosowań, w tym do zastosowań medycznych.