Wydział Inżynierii Materiałowej

Życzenia Wielkanocne

Treść życzeń wielkanocnych

Niech radosny czas świąt Zmartwychwstania
przyniesie spokój i nadzieję. W imieniu całego
Wydziału Inżynierii Materiałowej składamy
serdeczne życzenia radości i pokoju!
Wyjątkowe dni Wielkanocy niech staną się chwilą
odpoczynku i wytchnienia.

Życzą

Dziekan i  Prodziekan oraz pracownice sekretariatu