Wydział Inżynierii Materiałowej

Harmonogram rekrutacji na studia 2023/2024

Wielkimi krokami zbliża się rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ofercie dydaktycznej znajduje się 57 kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich oraz 39 kierunków II stopnia. Publikujemy harmonogram rekrutacji 2023/2024.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Stacjonarne jednolite studia magisterskie
Stacjonarne drugiego stopnia

8 czerwca 2023 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
11 lipca 2023 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
12-13 lipca 2023 - egzaminy wstępne
14 lipca 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
18-19 lipca 2023 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 19 lipca 2023, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
25 lipca 2023 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
31 lipca 2023 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
sierpień 2023 - ogłoszenie dodatkowych naborów na studia
4 września 2023 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Dodatkowe nabory na studia

8 czerwca 2023 - rozpoczęcie rejestracji internetowej
17 września 2023 - zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
19 września 2023 - egzaminy wstępne
19 września 2023 - ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji
21-22 września 2023 - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 20 września 2023, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
26 września 2023 - ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia
29 września 2023 - ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej
13 października 2023 - rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.