Wydział Inżynierii Materiałowej

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu OPUS 24

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 24. Wśród nagrodzonych dofinansowaniem znalazły się projekty autorstwa pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jednym z nich będzie projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej przez Pana dra hab. Piotra Rytlewskiego, prof. uczelni, pt. „Laserowe indukowanie przewodnictwa elektrycznego warstwy wierzchniej kompozytów polimerowych, które umożliwia ich selektywną metalizację prądową”.

Kwota dofinansowania wynosi 979 720 zł.