Wydział Inżynierii Materiałowej

Obszary i projekty badawcze

Obszary badawcze:

 • Badania właściwości warstwy wierzchniej materiałów polimerowych.
 • Badania różnych kompozytów polimerowych.
 • Badania materiałów inżynierskich: badania zmęczeniowe wzmacnianych kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą RTM.
 • Bioelektromechanika i bioelektroakustyka kości i substytutów kości (biomateriałów kościozastępczych i implantów dokostnych).
 • Projektowanie zespołów napędowych i roboczych rozdrabniaczy.
 • Zastosowanie Ordered Fuzzy Numbers w systemach sterowania układów mechatronicznych.
 • Internetowe społeczności edukacyjne – perspektywy i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce. 
 • Zastosowanie emisji akustycznej w projektowaniu procesów obróbki cieplnej stali łożyskowych.
 • Badania nad syntezą nowych polioli z kwasu  2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego do produkcji sztywnych pianek PUR-PIR.
 • Badania kompozytów drzewno-polimerowych.
 • Badania płyt drewnopochodnych jako materiałów konstrukcyjnych.
 • Konserwacja drewnianych zabytków ruchomych.

Projekty badawcze NCN:

 • Projekt badawczy SONATA Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/D/ST8/02618 pt. „Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych” (2016-2019).
 • Projekt badawczy PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki nr 2017/25/N/ST8/01005 pt. „Wykorzystanie podczerwonego promieniowania laserowego oraz nowego kompleksu miedzi w metalizowaniu bezprądowym powłok polimerowych” (2018-2021).