Wydział Inżynierii Materiałowej

Bloki zajęć do wyboru

Moduły do wyboru na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Moduły do wyboru na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Moduł A w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 2. Moduł B w zakresie inżynierii środowiska

Moduły do wyboru na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 1. Moduł A w zakresie inżynierii bezpieczeństwa technicznego
 2. Moduł B w zakresie inżynierii bezpieczeństwa publicznego

Moduły do wyboru na kierunku inżynieria techniczno – informatyczna studia pierwszego stopnia

 1. Moduł A w zakresie technik wytwarzania
 2. Moduł B w zakresie materiałów inżynierskich

Moduły do wyboru na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna studia drugiego stopnia

 1. Moduł A w zakresie biokompozytów
 2. Moduł B w zakresie projektowania konstrukcji drewnianych wspomaganych komputerowo

Moduły do wyboru na kierunku inżynieria materiałowa studia pierwszego stopnia

 1. Moduł A w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi
 2. Moduł B w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych

Moduły do wyboru na kierunku inżynieria materiałowa studia drugiego stopnia

 1. Moduł A w zakresie powłok ochronnych
 2. Moduł B w zakresie inżynierii powierzchni