Wydział Inżynierii Materiałowej

Domy studenckie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dysponuje dwoma domami studenckimi w centrum miasta, oferującymi studentom łącznie 600 miejsc. Akademiki Romek i Atomek, to nowoczesne obiekty, dysponujące pokojami dwuosobowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Studentom UKW przysługuje pierwszeństwo w ubieganiu się o przyznanie miejsca w akademiku. Ewentualne wolne miejsca w domu studenckim, jakie zostają po zakończeniu rekrutacji, są rozdysponowane wśród studentów pozostałych uczelni.

Dom Studenta nr 1 Romek
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 43; 52 341 08 32

Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49

Kierownik Domów Studenta
mgr Agnieszka Przybyszewska-Kwiatkowska
tel. 52 341 20 49
e-mail: ap-kwiatkowska@ukw.edu.pl

Opłaty za akademiki należy uiszczać na indywidualny numer konta każdej/-go studentki/-ta.