Wydział Inżynierii Materiałowej

Historia Wydziału

 • 1969 r. -  powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy i w tym samym roku rozpoczęto kształcenie nauczycieli techniki w ramach kierunku: "Zajęcia praktyczno-techniczne z fizyką" na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczo - Pedagogicznym.
 • 1971 r. -  wyodrębnił się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, w ramach którego kontynuowano kształcenie przyszłych nauczycieli techniki w Zakładach: Podstawy Techniki, Dydaktyki Techniki, Higieny Pracy i Ochrony Środowiska.
 • 1974 r. - WSN przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
 • 1978 r. - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przekształcił się w Wydział Matematyki i Techniki.
 • 1982 r. - na Wydziale Matematyki i Techniki wyodrębniono katedry. Kierunek "Wychowanie Techniczne" prowadzono w ramach Katedry Wychowania Technicznego i Ochrony Środowiska. W Katedrze Wychowania Technicznego wyodrębniono Zakłady: Technologii i Materiałoznawstwa, Maszynoznawstwa, Elektrotechniki i Elektroniki, Dydaktyki Pracy-Techniki.
 • 1991 r. - Katedrę Wychowania Technicznego przekształcono w Instytut Techniki i powołano nowe Zakłady: Drzewnictwa, Dydaktyki Techniki, Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki, Materiałoznawstwa i Technologii, Maszynoznawstwa, Mechaniki Konstrukcji.
 • 2001 r. - dotychczasowe Zakłady funkcjonujące w ramach Instytutu Techniki uległy reorganizacji i obecnie funkcjonują Zakłady: Chemii, Technologii Polimerów i Ekotechniki, Dydaktyki Techniki i Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Inżynierii Materiałowej, Mechaniki Konstrukcji i Metod Komputerowych.
 • 2002 r. - w roku akademickim 2002/2003 uruchomiony został nowy kierunek studiów „Edukacja Techniczno - Informatyczna" w miejsce kierunku "Wychowanie Techniczne".
 • 2006 r. - zmiana struktury Instytutu Techniki - powołanie trzech katedr i czterech zakładów.
 • 2010 r. - w roku akademickim 2010/2011 uruchomiono dwa nowe kierunki studiów: „Inżynieria bezpieczeństwa” i „Inżynieria materiałowa”
 • 2011 r. - zmiana struktury Instytutu Techniki - powołanie trzech katedr i pięciu zakładów.
 • 2012 r. - w roku akademickim 2012/2013 uruchomiony został nowy kierunek studiów „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
 • 2015 r. - uruchomienie studiów II stopnia kierunku "Inżynieria materiałowa"
 • 2017 r. - w wyniku przekształcenia istniejącego kierunku studiów "Edukacja techniczno-informatyczna" powołano nowy "Inżynieria techniczno-informatyczna"
 • 2019 r. - uruchomienie kierunku" Bezpieczeństwo i higiena pracy" o profilu praktycznym
 • 2019 r. - po 28 latach, przekształcenie Instytutu Techniki w Instytut Inżynierii Materiałowej oraz powołanie nowej struktury organizacyjnej 3 Katedr i 1 Zakładu
 • 2020 r. - zgoda PKA na uruchomienie kierunku "Inżynieria bezpieczeństwa" o profilu praktycznym
 • 2022 r. - przekształcenie Instytutu Inżynierii Materiałowej w Wydział Inżynierii Materiałowej