Wydział Inżynierii Materiałowej

Koła Naukowe

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej
opiekun: dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni
tel. 52 34 19 313