Wydział Inżynierii Materiałowej

Kontakt

Sekretariat Wydziału Inżynierii Materiałowej 

mgr inż. Karina Bijak - specjalista
Patrycja Zalech - referent

ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
insttech@ukw.edu.pl