Wydział Inżynierii Materiałowej

Opiekunowie studentów

Inżynieria Materiałowa - I stopień

III rok - opiekun: mgr Alona Pawłowska

Inżynieria Techniczno-Informatyczna - I stopień

III rok - opiekun: dr inż. Małgorzata Łazarska

Inżynieria Techniczno-Informatyczna - II stopień

I rok - opiekun: dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni
II rok - opiekun: dr hab. Marek Kociszewski 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

I rok - opiekun: mgr inż. Marek Isbrandt
II rok - opiekun: dr inż. Mariusz Winiecki 
III rok - opiekun: dr Iwona Filipowicz