Wydział Inżynierii Materiałowej

Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej

KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Obszar badawczy: Metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych

 • dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni - kierownik
  tel. 52 34 19 332
  e-mail: prytlewski@ukw.edu.pl
 • dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej 
  tel. 52 34 19 372
  e-mail: kmm@ukw.edu.pl
 • dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni
  tel. 52 34 19 313
  e-mail: m.stepczynska@ukw.edu.pl
 • dr inż. Tomasz Karasiewicz
  tel. 52 34 19 271
  e-mail: tomakara@ukw.edu.pl
 • dr inż. Bartłomiej Jagodziński
  tel. 52 34 19 271
  e-mail: bar.jag@ukw.edu.pl
 • mgr inż. Piotr Augustyn
  tel. 52 34 19 379
  e-mail: augustyn@ukw.edu.pl
 • mgr Alona Pawłowska
  tel. 52 34 19 379
  e-mail: a.p@ukw.edu.pl
 • inż. Włodzimierz Engelgardt – starszy specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 34 19 317
  e-mail: wloengel@ukw.edu.pl

KATEDRA CHEMII I TECHNOLOGII POLIURETANÓW

Obszar badawczy: Modyfikacje chemiczne tworzyw poliuretanowych surowcami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych.

KATEDRA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I BIOMATERIAŁÓW

Obszar badawczy: badania właściwości materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów dokostnych.

 • dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni - kierownik
  tel. 52 34 19 269
  e-mail: gozdecki@ukw.edu.pl
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Tsizh
  tel. 52 34 19 223
  e-mail: tzishb@ukw.edu.pl
 • dr hab. inż. dr n. med. Ryszard Uklejewski, prof. uczelni
  tel. 52 34 19 368
  e-mail: uklejew@ukw.edu.pl
 • dr inż. Mariusz Winiecki
  tel. 52 34 19 376
  e-mail: winiecki@ukw.edu.pl
 • dr inż. Andrzej Trafarski
  tel. 52 34 19 330, 52 34 19 337
  e-mail: trafarski@ukw.edu.pl
 • dr inż. Małgorzata Łazarska                                                                                            
  tel. 52 34 19 330, 52 34 19 337
  e-mail: mlaz@ukw.edu.pl
 • mgr Jacek Kozłowski - starszy specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 34 19 270
  e-mail: jacentyk@ukw.edu.pl
 • mgr Janusz Mondrzejewski – starszy specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 34 19 393
  e-mail: mondrzej@ukw.edu.pl

ZAKŁAD DYDAKTYKI

 • dr Zbigniew Dziamski – kierownik Zakładu, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej
  tel.52 34 19 258/52 34 19 331
  e-mail: dziamski@ukw.edu.pl
 • dr hab. Marek Kociszewski
  tel. 52 34 19 309
  e-mail: kocisz@ukw.edu.pl
 • dr Krzysztof Warmbier
  tel. 52 34 19 232
  e-mail warm@ukw.edu.pl
 • mgr Sebastian Szczepański - specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 34 19 327
  e-mail: szczepan@ukw.edu.pl