Wydział Inżynierii Materiałowej

Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Materiałowej

Przewodnicząca Rady Naukowej: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof.uczelni

1. Dziekan Wydziału 

  • Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni

2. Prodziekan ds. kształcenia

  • Dr Zbigniew Dziamski

3. Kierownicy Katedr

  • Dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni – kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Polimerowych
  • Dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni – kierownik Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów
  • Dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni – kierownik Katedry Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów

4. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni

  • Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni
  • Prof. dr hab. inż.Bohdan Tsizh

5. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

  • Dr inż. Marcin Borowicz

6. Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

  • Inż. Włodzimierz Engelgardt

7. Przedstawiciel studentów

  • Julia Rybicka