Wydział Inżynierii Materiałowej

Rady kierunków

Zestawienie składów osobowych Rad Programowych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Rada kierunku Inżynieria Materiałowa

studia I i II stopnia

 1. Dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady
 2. Dr inż. Bartłomiej Jagodziński
 3. Dr inż. Marcin Borowicz
 4. Dr inż. Tomasz Karasiewicz
 5. Alicja Budhierejt – przedstawiciel studentów (studia I stopnia)
 6. Daniel Paluchowski – przedstawiciel studentów ( studia II stopnia)

Rada kierunku Inżynieria Techniczno – Informatyczna

studia I i II stopnia

 1. Dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni – Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. Marek Kociszewski
 3. Dr Krzysztof Warmbier
 4. Joanna Szychowiak – przedstawiciel studentów ( studia I stopnia)
 5. Leszek Janiak – przedstawiciel studentów ( studia II stopnia )

Rada kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

studia I stopnia

 1. Dr inż Joanna Liszkowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady
 2. Dr inż. Mariusz Winiecki
 3. Dr inż. Andrzej Trafarski
 4. Krystian Sobczak – przedstawiciel studentów

Rada kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

studia I stopnia

 1. Dr hab. inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady
 2. Dr inż. Joanna Liszkowska, prof. uczelni
 3. mgr inż. Piotr Augustyn
 4. Julia Rybicka – przedstawiciel studentów