Wydział Inżynierii Materiałowej

Władze Wydziału Inżynierii Materiałowej

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni
tel. 52 34 19 331
e-mail: kmm@ukw.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej
dr Zbigniew Dziamski
tel. 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl