Wydział Inżynierii Materiałowej

Współpraca

Wydział Inżynierii Materiałowej jako nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna współpracuje z:  

Główne obszary współpracy dotyczą wymiany informacji w zakresie treści programowych, prowadzenia zajeć dydaktycznych, udział w praktykach zawodowych oraz wspólne działania w operacjach.