Wydział Inżynierii Materiałowej

Zasady Dyplomowania

Regulacje dotyczące procesu dyplomowania zawarte są w:

  1. Regulaminie studiów w UKW
  2. Procedurze zatwierdzania tematów prac dyplomowych: zobacz
  3. Zarządzeniu Nr 28/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)
  4. Określonych przez radę kierunku szczegółowych zasadach procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego. Szczegółowe zasady zatwierdza Rada Kolegium.

Pozostałe pliki do pobrania znajdują się na stronie Kolegium III.